Category Archives: Erfaring/Experience

Showcasing at the Stockholm Furniture and Light fair 2013

521968_10151216540476920_1956318729_n 774907_10151197271212131_1249789121_o

Advertisements

Student på Plymouth Universitet/Student at Plymouth University

Fram til april.2012 er jeg student på Plymouth University i Devon, England. Studiene er 3D Design rettet mot produkt design.

Utstilling av Energy Landscape 3.0/Exhibition of Energy Landscape 3.0

Det vi produserte i løpet av sommerskolen Energy Landscape 3.0 ble kort tid etter stilt ut i Berlin på Über Lebenskunst Haus der Kulturen der Welt, også kjent som «den gravide østers». På bildene ser vi arbeidene fra min gruppe.

What we produced during the summer school Energy Landscapes 3.0 was exhibited at Über Lebenskunst in Haus der Kulturen der Welt, also known as «the pregnant oyster». Depicted here is the work done by my group. 

Bauhaus sommerskole/Bauhaus Summer School

Bauhaus Summerschool  Energy Landscape 3.0: fullført.

46 personer fra 25 land ble delt inn i fire grupper som omhandlet ulike sider av energi landskap.  Jeg tilhørte +/- society hvor vi fokuserte på hvilke hendelser i historien som førte til forskjellig bruk av energiressurser. Vi skapte så flere scenarioer for framtiden basert på hvilke typer energi som kunne tas ibruk. Hvordan ville de ulike framtidene påvirke verden i form av landskap, økonomi, forbruk av energi, teknologi, maktfordeling, befolkning osv.

Etter ti dager med intenst arbeid presenterte vi resultatet  for eksperter og professorer  fra Harvard,  Transolar, HS Anhalt Dessau, CHORA, Younicos AG o.l.

Til slutt mottok vi diplom og vennlige ord fra direktøren av Bauhaus Stiftung.

Bauhaus Summerschool  Energy Landscape 3.0: acomplished.  

46 people from 25 diffendt countries was divided into four groups projecting different angles on energy landscape. I belonged to the +/- society where we focused on which events in history lead to usage of different energy sources. We also created scenarioes for the future based on what kind of energy would be used. How would the possible pasts affect the world in terms of landscape, economy, energy consumption, technology, power distribution, population etc.

After ten days with intensive working, we presentated our results for experts and professors from Harvard,  Transolar, HS Anhalt Dessau, CHORA, Younicos AG and so on.

At the end we recieved our diploma and kind words from the director of the Bauhaus Stiftung.

Bauhaus sommerskole/Bauhaus Summer School

Denne sommeren skal jeg tilbringe tid på sommerskolen på Bauhaus i Dessau og utforske temaet  «energy landscapes» i ti dager. Her er en liten forsmak på hva som kan forventes:

This summer will be spent at the Bauhaus Dessau summer school, exploring «enery landscape» for ten days. Here is a little preview on what can be expected.