Reiseklokke/røykvarsler / Travel clock/smoke detector

What makes a product trustworthy enough to become your personal travel companion, and how do we build relationships towards our objects?

This is a travel clock/smoke detector that travels together as one in the suitcase of a retired couple named Bert and Enid. This product has one purpose, and one purpose only. That is, to ease their worries while travelling.

Advertisements

Produksjonen av koppen/The Production of the plastic cup

Etter første del av oppgaven ble vi styrt videre til å lage en modell av det valgte produktet slik at vi fikk muligheten til å utvikle våre ferdigheter innen å lage prototyper. Fokuset lå i nøyaktighet samt å strebe etter en finish så nær som mulig til produktet vi tok for oss. Modellen er i en skala på 2:1, og er gjort på en metalldreiebenk.  Bunnen har blitt produsert ved hjelp av CNC.

 

After the first part of the task we were then set to produce a model of the chosen product in order to develop our skills towards the producing of prototypes. Our focus was leaning on accuracy and our ability to find a way to mimic a finish close to reality. The model is set to a scale of 2:1, and is done on a metal lathe.  The bottom has produced by a CNC.

 
Plastikkopp/Disposable Plastic Cup

I første prosjekt på Plymouth University sin Product Design gruppe ble vi gitt en spesifikk oppgave med å finne et iconisk hverdagsprodukt som vi senere skulle analysere og tegne i SolidWorks.

As a part of my first task at Plymouth University’s Product Design group we had to choose an iconic everyday product to analyze and draw in SolidWorks.

 

Student på Plymouth Universitet/Student at Plymouth University

Fram til april.2012 er jeg student på Plymouth University i Devon, England. Studiene er 3D Design rettet mot produkt design.

PCI/PCI

Fem blokker, støpt i betong,  sitter løst på en 6m svart lampeledning.  Enden av ledningen møter en stor lyspære i en E-27 sokkel som monteres i et lampehus i betong.

Five blocks, cast in concrete, sits loose on a 6m black  cord. The end of the cord meets a big lightbulb in an E-27 socket which is mounted in a lamphouse in concrete.

Utveksling/Applying for exchange

Porteføljen jeg har sendt til skoler i England, Three dimensional design.

This is the portfolio jeg sent to different schools in England, Three dimensional design.